Maatwerkregeling

Een bedrijfsarts kan rechtstreeks door een bedrijf gevraagd worden bedrijfsgeneeskundige diensten te verlenen. Verplichte aansluiting bij een arbodienst is niet meer nodig.
De wet schrijft voor dat werkgevers zich deskundig moeten laten ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid. Minimum voorwaarde is een contract met een bedrijfsarts. (zie ook website van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

De arbowet kent een keuzevrijheid tussen een maatwerk- en een vangnetregeling.
De vangnetregeling beschrijft de klassieke relatie met een arbodienst. De maatwerkregeling biedt meer mogelijkheden, zoals het los inkopen van diensten van bedrijfsarts of anderen arbodeskundigen. Ook kan ervoor gekozen worden een of meerdere arbodeskundigen in dienst te nemen. Het is dankzij deze keuzevrijheid een stuk makkelijker geworden om de arbodienstverlening voor uw bedrijf op maat te maken. Dat kan veel tijd en geld schelen.

Er gelden wel enkele voorwaarden: