Visie

De bedrijfsarts is er voor iedereen die werkt. De bedrijfsarts kan bij ziekte of beperkingen vaststellen wat iemand nog verantwoord wel kan doen. Werken is gezond, maar ook risico´s opleveren voor de gezondheid.

Een bedrijfsarts is adviseur op medische basis van zowel de individuele medewerker als van de gehele organisatie en houdt de belangen van beiden zo veel mogelijk in het oog.

Health-Works bv begeleidt en coacht medewerkers met (potentiële) werk en gezondheidsproblemen vanuit een holistische perspectief. Door een goed netwerk met andere professionals zorgt Health-Works voor snelle verwijzing naar bijvoorbeeld een psycholoog, ergonoom of loopbaanadviseur.

De rol van bedrijfsarts is meer dan organisatieadviseur of huisarts van een bedrijf. In de oplossing voor knelpunten in gezondheid of verzuim is actieve rol voor werkgever en werknemer weggelegd. De bedrijfsarts is hiervan regisseur en geen behandelaar.

Een goede werkgever investeert in gezondheid en duurzame inzetbaarheid van zijn medewerkers. Een goed arbeidsomstandighedenbeleid met actuele kennis over de gezondheidsrisico´s is daarvan de basis.