Werkwijze verzuimbegeleiding

U kent uw medewerkers en organisatie, Health-Works bv biedt kennis en vaardigheden ter ondersteuning. Health-Works ondersteunt u in behoudt van eigen regie in behoud van gezondheid en in preventie van het ziekteverzuim. Health-Works houdt spreekuur op locatie bij uw bedrijf om korte lijnen te houden. Ook driegesprekken met leidinggevende, medewerker en bedrijfsarts zorgen mede voor effectieve oplossingen en voorkomen ruis in de communicatie.

Health-Works streeft er naar werkgevers te begeleiden naar een activerend verzuim- en gezondheidsbeleid, waarin het essentieel is dat werkgever en werknemer beiden hun verantwoordelijkheid nemen.

Health-Works heeft bij uitstek meerwaarde in een organisatie met een ontwikkelend verzuim- en re-integratiebeleid. Door coaching en begeleiding van leidinggevenden en personeelsadviseurs in de begeleiding van hun verzuimende medewerkers, leren zij het verzuim in eigen hand te houden.

Afhankelijk van de fase waarin een organisatie zich bevindt kunnen de professionals van Health-Works verschillen rollen aannemen, van sturend en richtinggevend in de beleidsontwikkeling tot coach aan de zijlijn bij verzuim. Het streven is altijd uiteindelijk de regie bij werkgever/leidinggevende te leggen. Afhankelijk van de cultuur van de organisatie kan deze omslag enkele jaren duren.